Ana sayfa / Yaşam / 2019 İsteğe Bağlı Sigorta Primi Ne Kadar?


2019 İsteğe Bağlı Sigorta Primi Ne Kadar?

İsteğe bağlı sigortalılık prim hesabı, belirlenen son limitlere göre en düşük 818.56 TL olarak hesaplanmaktadır. En yüksek isteğe bağlı sigortalılık primi ise 6.139.20 TL olacaktır. özellikle ev hanımları ve serbest meslek erbabı tarafından tercih edilen isteğe bağlı sigorta, aylık gelirin en fazla %32’si ile ödenebilmektedir.

İsteğe Bağlı Sigorta Prim Oranları

İsteğe bağlı sigortada prim limitleri, kişinin aylık olarak aldığı maaşa göre değişiklik göstermektedir. Bu kapsamda primler, ev hanımları haricindeki diğer meslek kolları için geçerli limitlerle hesaplanmaktadır. Ev hanımları için belirtilen limitler, sabit bir gelir kaynağı bulunmadığından hükümsüzdür. Ev hanımları için bahsedilen limit miktarları, 818.56 TL sınırının üzerinde olması dışında herhangi bir kurala bağlı değildir.

Prim belirlemede kanuni düzenleme haricinde kişilerin istekleri de göz önüne alınır. Bu kapsamda en az aylık gelirin %32’si olacak prim, kişinin isteğine göre aylık gelirin %40- 50’si oranında da yükseltilebilir.

İsteğe Bağlı Sigorta Primi Kalemleri

İsteğe bağlı sigortada ödenen kalemler şu şekilde sıralanabilir:

  • Ödenen miktarın %20’si malullük, ölüm, yaşlılık sigortası
  • %12’si genel sağlık sigortası

Primlerin kalem oranları, belirtilen miktarların üzerinde de olabilmektedir. Kişiye özel hazırlanabilme seçeneği ile sigortalılara sunulan isteğe bağlı emeklilik, isteğe göre malullük ya da genel sağlık sigortasına ağırlık verilerek ödenebilir. Sosyal Sigortalar Kurumu’na yapacağınız başvuru ile kalem oranlarını ayarlayabilirsiniz. Eğer ödemelerde yaşanacak özel bir durum bekleniyorsa, kişiler başvuru formunda bekledikleri bu özel durumu belirtmelidir.

İsteğe Bağlı Emeklilik Başvuru Formu

İsteğe bağlı emeklilik için doldurulacak form, aylık ödemenin aksayacağı yönünde bilgi verilebilir. Bunun yanında aksamanın nedeni, aksama miktarı ve hangi aylarda aksama meydana geleceği de kişilere bu form ile duyurulmalıdır. Prim oranları ve hangi yola ödeme yapılacağı da bu belge ile beyan edilmelidir. Başvuru formu içerisinde kişinin gelir kaynakları, gelir kaynaklarından sağladığı gelirlerin oranları, kişinin ev hanımı olması halinde hangi gelir kaynağı aracılığıyla sigortalı olmak istediğin gibi bilgiler beyan edilmelidir. Bunun haricinde kişiler, ödeyecekleri prim oranlarını da bu belge ile belirleyebilmektedir. Normalde aylık gelirin en az %32’si olması gereken prim miktarı, bu belge ile yapılacak beyanın ardından aylık gelirin %50’sine kadar isteğe bağlı sigorta primi artırımı sağlayabilmektedir.

İsteğe Bağlı Sigortada Prim Günü Sayısı

İsteğe bağlı sigortada prim günü hesaplama işlemi, kişinin sigorta başlangıç tarihi dikkate alınarak yapılır. Bu kapsamda prim günleri ve prim hesaplaması şu şekilde alınabilmektedir:

  • 08.09.1999 öncesi sigortalı olanlar için tatil günleri haricinde ödenmesi gereken prim günü sayısı 3.600 olarak belirlenmiştir. Bu kişiler, 10 yıllık primlerini ödeyerek isteğe bağlı emekliliklerini gerçekleştirebileceklerdir.
  • 1999- 2008 arasında emeklilik sigortası başlangıçlarının yapılması halinde kişiler, yaş haddi ile emekli olabilmektedir. Bu kapsamda ödenmesi gereken prim günü sayısının tatiller hariç 25 yılı tamamlaması gerekmektedir.
  • 2008 sonrasında isteğe bağlı sigorta başlangıcı yapılan kişilerin ödemesi gereken prim günü sayısı 5.400 olarak belirlenmiştir. Bu kapsamda yalnız 5.400 günlük prim yatırılması, emekliliğin gerçekleşmesi için yeterli olmayacaktır. Bu şekilde emekli olmak isteyenler için yaş şartı da bulunmaktadır. Kişilerin, en az 63 yaşını doldurmuş olması ve primlerini eksiksiz yatırmış olmaları gerekmektedir.
  • Bağ-Kur isteğe bağlı sigorta taleplerinde, kişilerin 7.200 prim gününü tamamlamaları istenecektir.
  • Ev hanımları için isteğe bağlı sigorta, eve giren toplam kazanç üzerinden ölçülür. Bu kapsamda kişiler, 9.000 gün prim ödemeli ve eve giren toplam kazancın %32’si oranında prim ödemesi yapmalıdırlar.

Buna Baktınızmı?

Doğum Borçlanması Nedir ve Nasıl Hesaplanır?

Doğum Borçlanması Nedir, Nasıl Hesaplanır? Doğum borçlanmasının tanımı, sigortalı olarak çalışan kadınların doğum yaptıkları dönemlerde …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir