Ana sayfa / Yaşam / Süt İzni Süresi Nasıl Kullanılır, Ne Zaman Biter?


Süt İzni Süresi Nasıl Kullanılır, Ne Zaman Biter?

Süt izni kullanmak için yapılması gereken, iş yerine yazılacak dilekçe ile durumun beyan edilmesi ve istenen iznin süresinin yazılmasıdır. Doğum yapan kadına, iş veren tarafından verilen, doğum sonrası 8 hafta olmak üzere belli bir izin süresi bulunmaktadır. İzin süresinin bitiminden hemen sonra, kadın isterse ilk 6 ayda, günde 3 saat olmak üzere süt izninden yararlanabilir. Belirtilen iznin süresi ilk 6 ay için 3, ikinci 6 ay için 1,5 saattir. Üçüncü 6 aylık dönemde kadına süt izni verilmemektedir. Hangi saatler arasında süt izninin kullanılacağı, kadın memurun inisiyatifindedir.

Süt İzni Hakkı Kimlere Verilir?

Süt izni kullanma hakkı verilecek kişiler, doğum izni almaya hak kazanan kişilerdir. Bu kapsamda süt izni için, doğum izni ile aynı şartlar geçerlidir. Kadının doğum öncesinde en az 3 yıl süreyle sigortalı olması, kamu kurumlarında görev yapıyor olması gerekmektedir. bunun yanında doğumdan önceki 1 yıl içerisinde en az 90 günlük sigortası yapılmayan kişi, süt izni talebinde bulunamamaktadır. Bu başvuruyu yapmak için kişinin, doğumdan sonra süt izni kullanmak istediğine dair bir dilekçe ile üstlerini bilgilendirmesi gerekmektedir. bunun dışında kişinin direkt olarak Sosyal Sigortalar Kurumu’na ya da farklı sigorta mercilerine giderek yerinde başvuru yapmasına gerek yoktur.

Süt İzni Süresi Ne Kadar?

Verilecek süt izninin süresi, ilk 6 ay için 3 saat, ikinci 6 ay için 1,5 saattir. Çoğul doğumlar için sür izni süresinde değişiklik yapılmayacaktır. Doğum sonrası süt izninin verilmesi, doğacak çocuğun sağlığına bağlıdır. Bu kapsamda çocuğun hayatta olması halinde anne, süt izninden yararlanabilecektir. Birden fazla doğum yapılmışsa, verilecek süt izni 657 sayılı kanunda farklı değişkenlere bağlanmıştır.

Bahsedilen kanuna göre kadın, birinci doğumda iki ay, ikinci doğumda 4 ay, üçüncü doğumda ise 6 ay süre ile süt izninden vazgeçerek yarım gün çalışma izni kullanabilir. Bu izin, süt izni yerine geçmektedir. Kadın isterse, doğum izninin bitiminden hemen sonra, yarım gün çalışmak için süt izninden vazgeçtiğini tebliğ eden bir dilekçe yazabilir. Bu dilekçe ile iş yerlerine başvuruda bulunabilir. Ancak doğacak çocuğun engeli bulunduğu tespit edilirse, doğumdan sonra 12 ay boyunca yarım gün izin kullanma ya da 12 ay boyunca 3’er saatlik süt iznini kullanma hakkından yararlanılabilir.

Özel Sektör ve Süt İzni

Özel sektörde verilecek süt izni, 4587 sayılı kanun ile düzenlenmiştir. Bu kanuna göre süt izni, ilk 1 yıl bir buçuk saat şeklinde verilir. Bir yıldan sonra süt izni ortadan kalkar. Bu sürelerin kaça bölünerek kullanılacağına, hangi saatler arasında kullanılacağına çalışan karar verir. Bu süre, maaş hesabında günlük çalışma süresinden düşülmez. Günlük çalışma süresi tammış gibi tam maaş alınır.

Memurluk ve Süt İzni

Memurluk halinde kullanılacak süt izni, 654 sayılı kanun ile düzenlenmiştir. Bu kapsamda memur, hangi saatler arasında süt izni kullanacağına kendi karar verir. Dilerse süt iznini toplu olarak, her gün 3 saatlik ya da bebek 6 aydan bükse 1,5 saatlik düzenlerle kullanabilir. Süt izninin kullanımı, kadın memurun tercihi esas alınarak belirlenir. Memurlukta da süt izni 1 yaşından sonra verilmez. Detaylı bilgi için resmi gazetenin süt izni hakkında tebliğine bakınız.

Süt izninin toplu kullanılması, iş yerine göre değişiklik göstermektedir. Ancak süt izni, çocuğun beslenmesini hedef almaktadır. dolayısıyla süt izni saatlerinin hesaplanarak toplu olarak izin şeklinde kullanılması, bazı iş yerlerinde yapılmamaktadır. Ancak kanunlarda böyle olmaması gerektiğine dair bir ibare bulunmaz.

Buna Baktınızmı?

Askerlik Borçlanması Nedir, Nasıl Hesaplanır?

Askerlik borçlanmasının tanımı, askerlik dışında geçen ve SGK primi ödenmeyen zamanlarda ve emeklilikte geçerli olmak …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir