Ana sayfa / Yaşam / Eğitim / Türkiye’de Yetişkin Eğitimi Hizmeti Veren Kurumlar


Türkiye’de Yetişkin Eğitimi Hizmeti Veren Kurumlar

Türkiye’de ağırlıklı olarak devlet eliyle yürütülen yetişkin etiğimi hizmetleri az da olsa kamu kurumları dışındaki kurumlarca da verilmektedir. Bu kurumlar nelerdir inceleyelim.

Eğitim Veren Kurumlar

  1. Milli Eğitim Bakanlığı.
  2. Diğer bakanlıklar.
  3. Yerel yönetimleride içeren diğer kamu kuruluşları.
  4. Gönüllü kuruluşlar.
  5. Özel kurumlar.
 Milliği Eğitim Bakanlığı

Milli eğitim bakanlığı içersinde yasa gereği yetişkin eğitimi hizmetlerinin yerine getirilmesinden sorumlu ve yetişkin eğitimi ile doğrudan ilişkili birim halk eğitim merkezleri ve mesleki eğitim merkezlerinin bağlı olduğu çıkarklık ve yaygın eğitim genel müdürlüğü (ÇYEGM)’dür.

Pratik kız sanat okulları ÇYEGM bünyesindeki kız teknik öğretim genel müdürlüğüne bağlı olarak örgün eğitimden ayrılmış kadınlara mesleki beceriler öğreten okullardır.  1980 li yıllarda sayıları ve katılımcı sayıları artan bu okullar bağımsız olarak yada kız teknik liseleri bünyesinde çalışırlar.

 

MEB içersinde yetişkinlere yönelik eğitim sunan diğer yaygın eğitim kurumları arasında kız meslek liseleri ve pratik kız sanat okullar’nı bitirenlerin iki yıl süreyle öğrenim gördüğü olgunlaşma enstitüleri ve okuma yazma bilen 18 yaşına ulaşmış işsiz gençlere bir meslek öğretmeyi amaçlayan, bir meslekte çalışanlara da mesleğinde gelişme olanağı sağlayan yetişkinler teknik eğitim merkezleri yer almaktadır.

Meb Dışındaki Diğer Bakanlıklar

Onun her başkanlık   Temel işlevi yanında kendi personelini  yetiştirmek için hizmet içi eğitim etkinlikleri düzenlenmektedir.

Bu tür yetişkin eğitimi etkinlikleri arasında Adalet bakanlığı tarafından cezaevlerindeki hükümlülere yönelik düzenlenen kurslar, tarım ve köy işleri bakanlığıtarafından düzenlenen yeni tarımsal araç ve yöntemlerin yaygın kullanımının sağlanmasına yönelik kurslar, sağlık bakanlığı tarafından düzenlenen halk sağlığını korumaya yönelik kurslar, milli savunma bakanlığı tarafından erkeklerin zorunlu askerlik sürelerinde okumaz yazmazlık sorununun çözümüne ve temel bazı mesleki becerilerin kazandırılmasına yönelik olarak yapılan çalışmalar yer almaktadır.

ayrıca Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının İşkur Genel Müdürlüğü istihdam garantili kurslar ve kendi işini kurma kursları açmaktadır.

Yerel Yönetimler ve Düğer Kamu Kuruluşları

Yerel yönetim olarak İl özel yönetimleri, belediyeler ve köy yönetimleri tarafından sunulan yetişkin eğitimi hizmetleri arasında düzenlenen çeşitli sergiler, gösteriler, festivaller, okuma yazma ve mesleki kurslar, panel, toplantı ve konferanslar hizmet içi eğitim etkinlikleri sayılabilir.

Bu etkinliklerin köy yönetimlerinin yanında ağırlıklı olarak illerde valilik ve belediyeler tarafından düzenlendiği uygulamalarda görülmektedir.

Basın yayın ve enformasyon genel müdürlüğü Devlet tiyatroları genel müdürlüğü, Dinayet işleri başkanlığı, Gençlik ve spor genel müdürlüğü, Türkiye radyo ve televizyon genel müdürlüğü, (TRT) Türkiye ortadoğu amme idaresi enstitüsü (TODAİE) Yabancı diller okulu ve üniversitelerin sürekli eğitim merkezleri de örnek olarak gösterilebilir.

Gönüllü Kuruluşlar

Başta dernek ve vakıf örgütlenmelerinden oluşan yüzlerce gönüllü kuruluş yurdumuzda yetişkinler için eğitim hizmeti vermektedir.

Bu kuruluşlar arasında Yeşilay, Kızılay, sendikalar, Halkevleri, Kadın dernekleri, Çağdaş etiğim vakfı, Esnaf ve sanatkarlar konfederasyonu, Anne çocuk eğitimi vakfı, Türk anneleri derneği, Türkiye yardımseverler derneği ve mesleki kuruluşlar yer alır.

Bu kuruluşların faaliyetleri sayesinde, bu hizmetlerin yaygınlaşması için yapılacak çalışmalar ile MEB’in yükü azalacak ve kamu kaynaklarının okul dışındaki bireyler için kullanılması sağlanacaktır.

Özel Kurumlar

Çeşitli kademele’li yıllarda hızla artan dershaneler, örgün eğitim dışında oldukları için yaygın eğitim niteliğindedirler.

Bu kurumlara devam edenler arasında yetişkin olmayanlar kadar, son yıllarda KPSS, ALES, ÜDS, gibi sınavlara hazırlık amacıyla katılan yetişkinlerde vardır. Kurs ve kursiyer sayıları her geçen gün artan sürücü kursları ve yabancı dil kursları da özel kurumlar tarafından sağlanan kurslar arasında yer almaktadır.

Halk eğitim merkezleri ve işleyişi

Milli eğitim bakanlığı içinde yasa gereği ana görevi yetişkin eğitimi ve hizmetlerinin yerine getirilmesinden sorumlu birim olan çıraklık ve Yaygın eğitim genel müdürlüğü yetişkin eğitimi etkinliklerinin sürekliliği, sunulan programların çeşitliliği ve hizmetlerin ulaştığı kitlelerin sayısı bakımından önemli bir yere sahiptir.

Yaygın eğitim kurumları yönetmeliğinin 46. maddesine göre, halk eğitimi merkezleri okuma-yazma, mesleki ve teknik ile sosyal ve kültürel olmak üzere 3 ana bölümde kurs düzenler.

Mesleki ve Teknik Kurslar

İnsanlara mesleki bilgi ve beceri kazandırmak ve onların bu yönlerini geliştirmek, boş zamanlarını değerlendirmek, kendi ihtiyaçlarını karşılamalarını sağlamak amacıyla beceri geliştirme kursları; iş gücü piyasasının ihtiyaç duyduğu nitelikte meslek elemanı yetiştirmeye yönelik meslek kazandırma kursları olmak üzere iki şekilde düzenlenir.

  1. Meslek kazandırma kurslarında, mesleğin gerektirdiği temel bilgi ve beceri konuları, isteğe bırakılmadan zorunlu olarak işlenir.
  2. Aynı şekilde teknoloji bilgisi, iş güvenliği, verimlilik, girişimcilik ve benzeri derslere de kurs süresince yer verilir.
Sosyal ve Kültürel Kurslar

Kültür seviyesini olabildiğince yükseltmek, bilgi ve beceriler kazandırmak, bir üst öğrenim sınavlarına hazır hale getirmek, milli kültür değerlerimizi koruma ve sahip çıkmak, yaşatmak, olabildiğince yaygınlaştırmak ve yeni nesillere taşınmasını sağlamak amacıyla düzenlenir.

Buna göre, yaygın eğitim kurumları yönetmeliği’nin 47. maddesine göre, çevrede yapılacak kapsamlı eğitim ihtiyaçlarını belirleme çalışmaları sonucuna göre planlanan ve düzenlenen Halk Eğitim Merkezi kursların dan biçki-dikiş, elektrikçilik, kilim dokuma, matbaacılık gibi meslek edindirmeye yönelik olan kurslar mesleki-teknik ve yabancı dil, enstrüman çalma, çeşitli kurslara hazırlık amacıyla genel kültürü ve bilgiyi artırmaya yönelik kurslar sosyal-kültürel kurslar başlığı altında düzenlenmektedir.

Okuma – Yazma Kursları

Zorunlu ilköğretim çağı dışında çıkmış  okuma-yazma bilmeyen ce okur-yazar olup ilköğretimini tamamlayamamış vatandaşların okuma-yazma öğrenmelerini okur-yazar olanların ilköğretimde temel beceri kazanmalarını ve eksik eğitimlerini tamamlamalarını desteklemek amacıyla kurslar düzenlenmektedir.

Bu kurslar, okuma-yazma öğrenme ve eksik ettiğim tamamlamaya yönelik programlardan oluşur.

Buna Baktınızmı?

CD’ye Müzik Atma Nasıl Yapılır?

CD’ye ya da DVD’ye şarkı atmak evde, işyerinde, arabada ya da başka bir yerde müzik …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir